کتاب

دانلود کتاب پیدایش و تکامل طبقه کارگر

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

پیدایش و تکامل طبقه کارگر

نویسنده : جلال سامانی

طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی زائیده شیوه تولید سرمایه داری است. از این رو دوران پیدایش و شکل گیری پرولتاریا به ایامی باز میگردد که مناسبات سرمایه داری آغاز به پیدایش نهاد. این مناسبات در بطن جامعه فئودالی شکل گرفتند و در واپسین مرحله…