کتاب

دانلود کتاب راهکارهای تاریخ

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

راهکارهای تاریخ

نویسنده : سیامک ستوده

راهکارهای تاریخما در آستانه چنان انقلاب عظیمی‌ قرار گرفته ایم که اگر ناممکن‌ترین افق‌ها را هم در برابر خود قرار دهد، از انرژی و نیروی لازم برای دست یافتن به آنها برخوردار خواهد بود. این انرژی از ابعاد عظیم و غیر قابل باور جنایت و سرکوب هایی برمی خیزد که طی‌ سی‌ سال توسط جانی‌ترین جمهوری تاریخ و یک حکومت سیاه مذهبی‌ بر توده‌های مردم اعمال شده است. لازمه این کار البته آن است که توده‌های کارگر و زحمتکش که نیروی محرکه اصلی‌ این انقلاب را تشکیل می دهند، نسبت به این افق‌ها و رابطه ی تنگاتنگی که تحقق‌ آنها با آرزوها و خواست‌های پایه ای شان دارد، روشن و آگاه گردند. اینکه آیا نیروها و عناصر پیشرو قادر به انجام این کار شگرف خواهند شد یا نه، به آینده مربوط است .اما آنچه را از هم اکنون و با قاطعیت می‌توان پیس بینی‌ کرد آن است که این افق‌ها تا چه حد و تا کجا توسط انقلاب آتی گشوده و فتح خواهند شد، دقیقا بستگی به ژرفای آگاهی‌ و وقوف خود آنها، یعنی‌ توده‌های انقلاب کننده، با این افق‌ها خواهد داشت. آگاهی‌ همینکه به میا‌‌ن توده‌ها برود به نیروی مادی برای تحقق‌ خود مبدل خواهد شد .

دانلود کتاب دین ، اسپرم مقدس شده

منتشرشده در

دین ، اسپرم مقدس شده

نویسنده : میثرا اشوان

به هنگام سکونت در ایران، همواره به دنبال فرصتی برای تنظیم مفاهیم ارزشمندی بودم که توسط پدربزرگ برایم به یادگار مانده بود. و اکنون با فراغ‌بالی که یافته‌ام، نوشته‌ها و گفته‌های ایشان را در قالب این کتاب تقدیم خوانندگانی می‌کنم که به دنبال فهم خود و چرایی نابه‌سامانی‌هایی هستند که گلوی ملّت ایران را فشرده است.
دین ، اسپرم مقدس شدهمیثرا اشوان، با نگارش این سطور برای نوة خود، ادیان ابراهیمی را به نقد کشیده است. اشوان را با هیچ مسلک و مرامِ غیر الهی کاری نیست؛ اعتقاد او بر این بوده که ادیان ابراهیمی خطر سقوط اخلاق انسان را در طول تاریخ دامن زده‌اند؛ و با انجام جنایات تاریخی، در نشر دروغ و فریب و جنایات متبحّر شده‌اند.
و اضافه می‌کند: به آن دسته از کسانی که کَردها و نَکَردهای خود را منسوب به ادیانی می‌دانند که از جایی نامریی در آسمان‌ها قرائت شده است، اعتمادی نیست. و گوید: قطعاً چنین ادیانی برای ثبت هویّت خود در زمین، فرمان ترور موجودات زمینی را سرلوحة احکام خود قرار خواهند داد. دینی ‌که مدعی اخذ احکام خود از آسمانی نامریی ‌است، شعور انسانی ما را به تمسخر خواهد گرفت.
اما اشوان، همواره با احترم از زرتشت و بودا و حتّی مسلک هندوها یاد می‌نمود؛ و مدام می‌گفت: «علی‌رغم انحرافاتی که در این مرام‌ها، از نظر نوع بیان حادث شده است، اما باز، این مکاتب، برای هویّت شعور انسان‌ها، بی‌خطر هستند». و مدام می‌گفت: «این مسالک غیر الهی، به مراتب خطر کمتری برای نوع بشر دارند، تا ادیانی که خود را الهی می‌دانند».
روزی پدربزرگم «اشوان» فرمودند:
تقدیر، تقویم آدم‌هاست؛ و تغییر، تدبیر انسان‌ها! پس مراقب باشید، تا مبادا تدبیرتان را، تقدیری، در مسلخ خویش قربانی خود کند. خِرد را، جائی ‌جست‌وجوکنید، که ‌کتابش ‌را، در طاقچة اخلاق، به امانت نهاده‌اند.

دانلود کتاب جداسازی سیاست از دین

منتشرشده در

جداسازی سیاست از دین

نویسنده : منوچهر جمالی

آزادی سیاسی در جامعهِ وجود دارد که سیاست آزاد وجود داشته باشد . و سیاست ، موقعی آزاد است که مستقل است . هر چیزی موقعی آزاد میشود که مستقل بشود . سیاستی که نمی‌تواند مستقل بشود ، هیچگاه آزاد نخواهد شد .