کتاب

دانلود کتاب لعنت حجاب

منتشرشده در

لعنت حجاب

نویسنده : استیو ارت

لعنت حجابدر این مجموعه کوشش شده با ساده‌ترین بیان، ماهیت و عملکرد جمهوری اسلامی و مذهب شیعه و ادیان دیگر در رابطه با زنان تشریح شود و منشأ آن که یک تشکیلات شیطانی بسیار باستانی حاکم بر کره زمین می‌باشد برای تمام کسانی‌ که ابعاد قضیه را نمی‌دانند روشن گردد. …

دانلود کتاب قران و اسلام و کج فهمی‌ ما

منتشرشده در

قران و اسلام و کج فهمی‌ ما

نویسنده : فرزاد جاسمی

قران و اسلام و کج فهمی‌ مابا کدام عقل، منطق و فلسفه بشری و انسانی‌ می‌توان توجیه وگر این مساله بود که یک گوهره پاک و منزه، یک ذات بی‌ عیب و کامل و معصوم، و یک عنصر مطهّر و معطر آسمانی و به دور از خطا و لغزش، می…

دانلود کتاب ضحاک ماردوش

منتشرشده در

ضحاک ماردوش

نویسنده : علی‌ اکبر سعیدی سیرجانی

جمشید که در آغاز پادشاهی به مملکت خدمت کرده است، در اواخر دوران زمامداری هوای خدائی بر سرش میزند و مردم از او رویگردان میشوند و میخواهند به مرداس که نام نیکی دارد، پناه برند. شاهان و فرمانروایان سرزمین های امپراطوری ایران سر به طغیان بر می دارند و در جستجوی پادشاهی دیگر به رای زنی می نشینند و سر انجام ضحاک ضحاک ماردوشرا گه پسر مرداس است به شاهی بر می گزینند و…

هرجا سعیدی سیرجانی به شرح بیداد ضحاک میپردازد، روشن است که ضحاک زمانه خویش را مد نظر دارد. او نوشته های فردوسی را با زیبائی کم نظیری تفسیر میکند. برای نمونه اشاره او به اینکه خوردن مغز جوانان یه معنی کوشش در تصرف مرکز نیروی تفکر و تعقل آنان و وسیله ای برای حفظ قدرت حاکم بیدادگر است، زیبا است.همه چیز حکایت از آن دارد که سعیدی سیرجانی در زندان جمهوری اسلامی به قتل رسید و در مقاومت علیه ضحاک زمان خود جان باخت. او تمام کوشش خود را صرف آن کرد که با نوشته های خود مردم ایران زمین را به نقش فریدونی خویش آگاه نماید و بدین ترتیب نقش روشنفکری خود را تا پای جان ایفا نمود.

دانلود کتاب سیری در زندگی‌ سیاسی و ادبی‌ علی‌ دشتی

منتشرشده در

سیری در زندگی‌ سیاسی و ادبی‌ علی‌ دشتی

نویسنده : بهرام چوبینه

علی‌ دشتی در سال ۱۲۷۴، یک سال پیش از ترور ناصر الدین شاه در شهر کربلا در خانواده ای‌ ایرانی‌ به دنیا آمد. او فرزند شیخ عبد الحسین دشتی و نوه آخوند ملا عباس دشتی از روحانیون مشهور خطه دشتی است . علی‌ دشتی در کتاب شاخص و گرانمایه «بیست و سه‌ سال»، با همّتی بزرگ و بینشی ژرف به شکافتن عادات و عقاید اعراب صدر اسلام پرداخته و انگیزه و فلسفه بازگشت به صدر اسلام را با ارائه نمونه هایی تاریخی‌ از آن دوران و نیز علل قدرت یافتن اسلام و چگونگی‌ پذیرفتن «دین حنیف اسلام» را شرح داده است. بی‌ گمان تفکرات و اندیشه‌های میرزا فتح علی‌ آخوند زاده ، میرزا آقا خان کرمانی و احمد کسروی و دیگر اندیشمندان و منتقدین در قرن اخیر ایران در تالیف کتاب ۲۳ سال تاثیر گذشته است، اما هیچکدام از نامبردگان با این ظرافت ادیبانه و با این روش فاضلانه و صمیمانه کتاب خود را ننوشته اند